Koorijuhtide küsitlus 

Hea koorijuht!

 

Koorijuhtide töö ja selle tasustamise paremast korraldamisest on räägitud kaua. Selleks, et astuda edasisi samme olukorra parandamiseks, soovib Eesti Koorijuhtide Liit kaardistada koorijuhtide tegevuse ja tasustamise praktika hetkeseisu üle Eesti. Koostöös Tartu Ülikooli sotsioloogidega oleme koostanud küsimustiku, millele Sul vastata palume.

 

Koorijuhtide all peame silmas kõiki neid, kelle ülesannete hulka kuulub kooriproovi läbiviimine (õpetavad partiisid ja/või juhatavad) - nii kooridirigendid kui ka koormeistrid.

 

Sinu antud vastused on konfidentsiaalsed. Andmete töötlemine toimub Tartu Ülikoolis, kokkuvõtted esitatakse (ka Eesti Koorijuhtide Liidule) ainult üldistatud kujul.

 

Küsimustikule vastamise aeg sõltub juhendatavate kooride arvust, kuid peaks üldjuhul piirduma 15-20 minutiga.

 

Kuna Sulle esitatavad küsimused sõltuvad varasemate küsimuste vastustest, võib ankeet täitmise käigus muutuda, ära ennast sellest häirida lase.   

 

Soovi korral saad vastamise katkestada ja seda hiljem jätkata. Vahesalvestuse tegemiseks salasõna saamiseks vajuta palun ankeedi iga alaosa lõpus olevale nupule „Jätka hiljem“. Täitmise juurde tagasi pöördumisel ava ankeedi link ja kasuta nuppu "Lae lõpetamata ankeet".

 

Ootame Sinu vastuseid hiljemalt 10. aprilliks.

 

Uuringu kohta küsimuste tekkimisel võta palun ühendust Varje Vürstiga (varje.vyrst@kul.ee, telefon 6 274 452).

 

Sinu abile lootma jäädes, 

 

Eesti Koorijuhtide Liit